De RSCA Foundation Constant Vanden Stock, stichting van openbare nut opgericht in april 2011, heeft als doel, samen met een aantal partners, een programma met sociale doeleinden op touw te zetten. Dit ten gunste van motorisch en/of mentaal gehandicapten, maar ook minderbedeelde kinderen.

De prioritaire doelstelling van de Foundation is hulp verlenen aan deze jongeren door hen de mogelijkheid te bieden om via het beoefenen van sport, en in het bijzonder voetbal, een goede sociale integratie te bieden.

 

Actie “Foot-Studies” tegen spijbelen en schoolverzuim.

Bewust van de problematiek waarmee de gemeenten van het Brussels Gewest te kampen hebben en de verantwoordelijkheid in verband met een goede integratie van een bevolking, ongeacht de afkomst, heeft de Foundation beslist hen te helpen in hun strijd tegen het spijbelen en het schoolverzuim.

Dank zij het project “Foot-Studies” voorgelegd aan de Brusselse gemeenten, en in samenwerking met de scholen die vooral te kampen hebben met die problemen, worden de leerlingen gemotiveerd om hun studies zo lang mogelijk verder te zetten.

De wekelijkse bijeenkomsten op de door de gemeenten ter beschikking gestelde voetbalvelden hebben tot doel het aanleren van de voetbalsport, maar ook een constructieve samenwerking tussen de school, de trainer, de opvoeders, de ouders en de coördinator van de Foundation te bevorderen.

De goede samenwerking van de verschillende partners zal de ontwikkeling van de kinderen ten goede komen.

 

Er worden ook andere thema’s aangehaald, o.a. het respect voor de partners, voor de scheidsrechter, de tegenstanders en de regels die een harmonieuze samenleving mogelijk maken.

De kinderen kunnen van de trainingssessies genieten onder bepaalde voorwaarden: hun aanwezigheid en hun gedrag op school alsook het verbeteren van hun resultaten.

 

Elke school moet de Foundation een driemaandelijks verslag bezorgen over de evolutie van iedere leerling ten einde een analyse te kunnen maken van de impact van het project op het gedrag van de jonge leerlingen. Deze analyse zal ons ook toelaten het percentage van succes of falen te meten en de nodige maatregelen te treffen om het programma te verbeteren of aan te passen.

Het beoefenen van de voetbalsport in de kleuren van RSCA is een fantastisch middel om de jongeren aan te sporen zich nog meer in te zetten voor hun studies. 

 

Wat bieden we nog meer? 

Wekelijkse trainingen onder leiding van gediplomeerde trainers ter beschikking gesteld door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB)

Voor iedere ploeg worden er twee volledige uitrustingen per speler en het nodige materiaal voorzien.

De coördinatie van de intergemeentelijke wedstrijden, de trainingen en de Constant Vanden Stock Challenge.

Ontmoetingen “Meet en Greet” met spelers van de eerste ploeg van RSCA.

Geanimeerde rondleidingen van het stadion en trainingscentrum van Neerpede.

Uitnodigingen voor het bijwonen van een of meerdere wedstrijden van de Jupiler Proleague of van de “Youth League”.

Uitnodigingen op de jaarlijkse “Fanday”.

Uitnodigingen en bezoek in het bijzijn van spelers van RSCA van de jaarlijkse “Brusselse Foor”.

Alle activiteiten hebben een weerklank gevonden in de dagelijkse pers en worden ook regelmatig getoond via TV reportages in de loges en business seats van RSCA.

 

Wat verwacht de Foundation van haar trainers en opvoeders?

Naast de sportactiviteiten is het belangrijkste doel van de Foundation een harmonieuze integratie van die kinderen, meestal van verschillende herkomst te verzekeren.

De Foundation dringt sterk aan op het sociale karakter van het programma via een leercode over de houding in het dagelijkse leven, het aanvaarden van anderen en het respect van waarden en normen.

Alle trainers en opvoeders moeten voorbeelden zijn voor de kinderen.

De strijd tegen discriminatie, racisme, homofobie, geweld, haat, beledigingen en het pesten op school maken deel uit van de aangehaalde thema’s voor of na de trainingen.

Ze zullen vriendschap, verdraagzaamheid, moed en wederzijdse bijstand promoten. 

 

Investering en inbreng van de Foundation.

De jaarlijkse investering van de Foundation in dit project bedraagt +/- 7.000€ per gemeente x 12 = 84.000€.

De opbrengst van de verschillende caritatieve avonden en van diverse activiteiten wordt volledig overgedragen op de rekening van de Foundation en wordt integraal en uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van haar projecten.

De Foundation heeft tot op heden geen subsidies ontvangen.

 

Indien U ons wil steunen om de droom van deze kinderen verder waar te maken, om hen een betere professionele toekomst te bieden en om hun sociale integratie te bevorderen : word sponsor van onze Foundation !

U kan ons bereiken via het e-mailadres: pierre.desmet@rsca.be of via GSM 0476 222 123.

U kan ons eveneens steunen door een gift te storten op het rekeningnummer van de Foundation:

BNP PARIBAS FORTIS – IBAN BE97 0016 9152 0049.

 

Pierre Desmet

General Manager RSCA Foundation.

Leave a Reply