• SOLIDARITEIT met iedereen, gehandicapten, zieken en hulpbehoevenden.
  • VERDRAAGZAAMHEID ten opzichte van de hierboven vernoemde personen en de strenge veroordeling van racisme en xenofobie.
  • RESPECT voor menselijke waarden, voor elke individu wat ook zijn huidskleur is, zijn religieuze overtuiging, zijn afkomst.
  • VRIENDSCHAP tussen de leden van de Foundation, de vrijwilligers, de sponsors en iedereen die iets bijdraagt tot de acties die op touw worden gezet door de Foundation.
  • SAMENWERKING met andere organisaties om de efficiëntie van onze actie te optimaliseren en de vooropgestelde doelstellingen volledig te verwezenlijken.
  • PLOEGGEEST binnen RSCA tussen de Foundation en de directie, de staff en de personeelsleden om hun bijdrage te leveren aan de ontwikkeling hiervan door het aanwenden van hun vaardigheden voor het goede doel.
Leave a Reply