De RSCA Foundation Constant Vanden Stock werd op 6 april 2011 opgericht op initiatief van mevrouw Kiki Vanden Stock, ter ere en ter nagedachtenis van de voormalige voorzitter van Royal Sporting Club Anderlecht.

De stichting heeft als doel om personen (en in de eerste plaats kinderen) met een ziekte, handicap of een sociale uitsluiting te helpen via een reeks acties in samenwerking met de partners van de stichting. De club heeft een belangrijke sociale rol te vervullen ten overstaande van de gemeenschap. Hiervoor wenst de club zich ten volle in te zetten en de waarden van de club in een geest van solidariteit uit te dragen naar haar supporters, vrienden en sponsors.

Eén van de doelstellingen van de stichting is ook om een ander beeld te tonen van de club aan de buitenwereld. RSC Anderlecht steunt al sinds verschillende jaren een heel aantal sociale projecten en instellingen in de hoofdstad en dat in alle discretie. Met deze stichting is het de bedoeling dergelijke acties beter te structureren, ze meer aandacht te geven en ze over alle regio’s van het land te ontwikkelen.

Het is eveneens de ambitie van de stichting om zich te tonen en fondsen te werven om volledig onafhankelijk te kunnen werken. Zo wil ze pro-actief en in alle transparantie haar steun geven aan projecten die beantwoorden aan de normen ingeschreven in de statuten van de stichting en die hulp bieden aan zij die het minst bedeeld zijn in onze gemeenschap.

De RSCA Foundation Constant Vanden Stock werkt zonder winstgevend doel. De volledige som van donaties en fondsenwerving wordt gebruikt voor de uitvoering van haar projecten.

De directie van de RSCA Foundation CVDS

Leave a Reply